23 Mayıs 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

2011 yılında en fazla ve en az memur alacak kuruluşlar - 11:22

Başkanlık kamuya bu yıl açıktan atama yoluyla alınacak devlet memurlarının kuruluşlar itibariyle dağılımını belirledi.


Kamu kurum ve kuruluşları, 23 bin 968 yeni memur alacak. Devlet Personel Başkanlığı'ndan (DPB) alınan bilgiye göre, Başkanlık kamuya bu yıl açıktan atama yoluyla alınacak devlet memurlarının kuruluşlar itibariyle dağılımını belirledi. Yeni memurların 18 bin 395'i genel bütçeli kuruluşlarda, 11'i Yüksek Öğretim Kurulu ve ÖSYM'de, 4 bini yüksek öğretim kurumlarında, bin 162'si özel bütçeli idarelerde, 400'ü de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) istihdam edilecek.

KİM NE KADAR MEMUR ALACAK?

2011'de en fazla memur alacak kuruluş, 10 bin 500 memurla Milli Eğitim Bakanlığı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nı 800 memurla Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı izleyecek. Adalet Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 700, Maliye Bakanlığı 650, İçişleri Bakanlığı 600, Gümrük Müsteşarlığı 500, Dışişleri Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 400, Karayolları Genel Müdürlüğü 225 memur alımı yapacak. Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 200, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da 180 memur işe alınacak.

EN AZ MEMURU PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALACAK

Genel Bütçeli İdarelerde en az memur alımı yapacak kuruluş ise 2 memur ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olacak. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne 3, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne ise 5 memur alınacak.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel Bütçeli İdareler içinde Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM 11 memur alacak. Yükseköğretim kurumları içinde en fazla memuru Akdeniz Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Rize Üniversitesi alacak. Söz konusu üniversitelerde 60 memur işe başlayacak. Özel Bütçeli Diğer İdarelerde ise en fazla memur alımını Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yapacak. Söz konusu kurum da 600 yeni memur çalışacak.

MEMUR ALACAK KURULUŞLAR

Bu arada, kamuya bu yıl açıktan atama yoluyla alınacak devlet memurlarının kuruluşlar itibariyle dağılımı şöyle:

 


BAŞBAKANLIK
        110
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (İdari Personel)   10
YARGITAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel)     25
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel)     25
ADALET BAKANLIĞI         700
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI         600
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI       400
MALİYE BAKANLIĞI         650
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI       10.500
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI     150
SAĞLIK BAKANLIĞI         800
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI       200
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI     200
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI   110
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI     60
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI     50
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI       180
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI       100
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI       800
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI   35
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI       25
DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI       60
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI       500
DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI       40
AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ     40
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI   25
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI     50
ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI     12
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI   40
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI       50
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     200
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     225
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     400
DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   35
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     10
PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     2
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ES. KUR. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 700
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     10
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI     100
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI       50
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV. EĞT. VE ARAŞ. MRK. BAŞKANLIĞI 8
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI   75
            18.395
2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE   
AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KURUMLARA DAĞILIMI
             
II-ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER        
A-YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE ÖSYM      
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI     6
ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ   5
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!