26 Mayıs 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

Bakan Yılmaz: Güneydoğu'yu organik gıda merkezi yapacağız - 18:02

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Güneydoğu Anadolu sağlıklı gıdaların yetiştirildiği organik tarım merkezi olmak için gün saymaktadır.


Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, "Güneydoğu Anadolu sağlıklı gıdaların yetiştirildiği organik tarım merkezi olmak için gün saymaktadır." dedi.
25. GAP Yüksek Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cevdet Yılmaz, 2008-2009 yıllarında 3710 dekar alanda organik meyve bahçesi kuurlduğunu belirterek, "880 adet kovan dağıtımı yapılmış, bir adet kompost üretim tesisi kurulmuş, 370 çiftçiye eğitim verilmiştir. 2010 yılında organik üretimi geliştirmek amacıyla toplam 463 dekar alanda demonstrasyonlar kurulmuş, organik gübre kompost üretimi yapılmış ve üreticilere yönelik eğitim, yayım, kurs, seminer ve toplantılar düzenlenmiştir." şeklinde konuştu.
GAP ile hayvancılık yeniden yükseldiğini dile getiren Yılmaz, "50 baş ve üzeri süt sığırcılığı işletmelerinin desteklenmesi ile ilgili 2009 yılında 963 başvuru yapılmış olup, bunlardan 83'ü uygun bulunmuştur. Bu çerçevede 6 bin 244 baş gebe düve ve 43 adet süt sağım ünitesi talep edilmiştir. 2010 yılında ise 118 başvuru uygun bulunmuştur. Bu başvurularda 16 bin 529 baş gebe düve, 119 adet sağım ünitesi ve 122 adet süt sağım ünitesi için hibe talebinde bulunulmuştur. Yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda yılda 79.345 ton süt ve 1.973 ton et üretimi öngörülmekte olup, bölgenin süt üretimine yüzde 13 ve et üretimine yüzde 5 katkı sağlanacaktır. GAP ile Bölgede önemli oranda göl ve gölet alanları oluşmuştur. Su ürünleri açısından büyük potansiyel taşıyan bu alanlar; aynı zamanda bölgenin rekreasyon alanlarını, yeni mesire yerlerini oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.
Bölgedeki karayolların süratle bitirildiğini belirten Yılmaz, Eylem Planı döneminde bin 466 km il ve devlet yolu yapıldığını,Türkiye'nin en modern terminallerinden Batman Havaalanı Terminal binası GAP Eylem Planı'yla tamamlandığını ve Şırnak Havaalanının temeli atıldığını kaydetti.
Eylem Planı kapsamında bölgede kurulan üç kalkınma ajansı (Karacadağ, İpekyolu, Dicle) yeni teşvik politikaları ile yatırımcıları bölgeye çekmek için çalışmalar yaptığını anlatan Yılmaz, "Bu ajanslara 2009 yılı için toplam 50 milyon TL, 2010 için ise yaklaşık 61 milyon TL ödenek transferi öngörülmüştür. Ajansların genel sekreterlerinin atamaları yapılmış olup, her üç ajansın uzman ve destek personeli alım süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca GAP Bölgesi'nde 717 adet teşvik belgesi düzenlenmiş 16 bin 907 kişilik bir istihdam yaratması öngörülmüştür. Bölge'de KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak çalışmalar yapılmış; 2008-2010 döneminde kullandırılan kredilerde artış sağlanmıştır. GAP EP'de 2008-2012 döneminde KOSGEB tarafından toplam 1225 adet işletmenin bölgesel kalkınma programından yararlandırılması ve 153 milyon TL destek verilmesi öngörülmüştür." dedi.
2010 yılı itibariyle hedefin aşıldığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:
"Bölgesel kalkınma programından yararlanacak işletme sayısı 6111'e yükselmiş, kredi hacmi ise 661,3 milyon TL olmuştur. Ayrıca KGF AŞ tarafından bölgedeki 277 işletmeye 105,5 milyon TL tutarında kefalet onayı verilmiş, 143,3 milyon TL kredi hacmi yaratılmıştır. Ziraat Bankası tarafından 2008 yılında 194,8 milyon TL ticari kredi kullandırılmıştır. 2009 yılında kullandırılan ticari kredi miktarı 205 milyon TL'ye, 2010 yılı sonunda 379,4 milyon TL'ye yükselmiştir. Bunun 145,4 milyon TL'si KOBİ niteliğindeki işletmelere verilmiştir. 2008 yılında 296,5 milyon TL tarımsal kredi verilmiştir. 2009 yılında bu miktar 411,1 milyon TL'ye, 2010 yılında toplam 514,8 milyon TL'ye ulaşmıştır. GAP'ta kullandırılan tarımsal kredi tutarı banka genelinde kullandırılan tarımsal kredinin yüzde 5,2'si kadardır. Halk Bankası 2008-2010 döneminde kredi talebi olumlu bulunan firmalara toplamda 472,8 milyon TL, 55 milyon ABD Doları ve 30 milyon euro yatırım ve işletme kredisi kullandırmıştır. Ayrıca, GAP Bölgesi'nde bulunan şubeler aracılığıyla kullandırılan tarımsal kredi tutarı 1.624 adette 31,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.2010 yılında ise programın Şanlıurfa'da da başlatılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 2010 yılında program kapsamında 45,8 milyon TL kaynak aktarılmıştır. TOKİ'nin ürettiği konutlarla yüzlerce insanımız artık ev sahibidir. Yapımı devam eden konutlar neredeyse son yedi yılın konut sayısına ulaşmıştır. 2003 yılından bugüne GAP illerinde 27.090 konut tamamlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle TOKİ'nin programında olan konut sayısı ise 20.602'dir. Bunun 9.108'i uygulama aşamasında, 11.494'ü ise planlama aşamasındadır. Adıyaman İçme Suyu Projesi'nin fiziki gerçekleşmesi % 93'tür. Siirt ve Şırnak illerine içme suyu verilmeye başlanmıştır. Sağlık sektöründe yatak sayısının artırılmasının yanısıra sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine önem verilmekte; bu çerçevede öncelikle 2 kişilik, banyo ve tuvaleti olan nitelikli oda sistemine geçilmektedir. 2008-2010 döneminde 1465 adet nitelikli yatak hizmete alınmış, 76 adet sağlık tesisi tamamlanmıştır. Bölgede 3098 adet yatak kapasitesi oluşturacak 26 hastane, 12 adet sağlık ocağı, 14 adet Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi ile 5 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı devam etmektedir. Ayrıca, 20 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı, 3 adet motosiklet, 1 adet ağır iklim tipi çadır seti, 1 adet vantilatörlü transport küvözü tahsis edilerek dağıtımları yapılmıştır. Bölgedeki okuryazarlık oranı kadınlarda yüzde 68'e; genel nüfusta yüzde 76,4'e yükselmiştir. Hedef Türkiye ortalaması oranlarına ulaşmaktır. Bu nedenle eğitim alanındaki projeler sürekli artırılmaktadır. Okul öncesi eğitimde okullaşma hedefi yüzde 50'dir. GAP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar sonucu 2008 ve 2009 yılları okullaşma oranları karşılaştırıldığında belirgin bir artış gözlenmektedir. Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şanlıurfa'da okulöncesi eğitimde okullaşma oranları Türkiye ortalaması olan yüze 38,5'in üzerine çıkmıştır."

İLKÖĞRETİMDE HEDEF DERSLİK SAYISI 8 BİN 699
2008-2010 dönemi itibariyle açılan derslik sayısının 2 bin 883 olduğunu kaydeden Yılmaz, "Hedefin yüzde 33'ü gerçekleştirilmiştir. Ortaöğretimde 2930 derslik yapılması hedeflenmiştir. GAP EP yatırımları kapsamında 2010 Yılı Yatırım Programına toplam 367 derslik oluşturulacak 21 adet ortaöğretim kurumu yeni proje olarak alınmış; yapımı devam eden derslik sayısı 1263 olmuştur. 2010 yılında 448 derslik tamamlanmıştır. 2010 yılında toplam 3240 öğrenci kapasiteli 15 pansiyonun yapımına devam edilmiştir. Ayrıca ortaöğretim okulları bünyesinde pansiyonlar yapılmaktadır. 2010 yılı sonu itibariyle 1000 öğrenci kapasiteli 5 ortaöğretim pansiyonu tamamlanmıştır. Bunlardan toplam 3 pansiyon (500 öğrencilik) Siirt ve Gaziantep'te Meslek Liseleri bünyesinde yapılmıştır. Her ilde bir üniversite açılan Güneydoğu Anadolu'da eğitim kalitesi sürekli yükselmektedir. Güneydoğu Anadolu'da çocuklarımıza doğdukları illerde anasınıfından üniversiteye kadar eğitimlerini tamamlama fırsatı yaratılmıştır. Daha önce Bölgede 3 üniversitemiz varken, 6 yeni üniversite daha açılmıştır. Bölgede kurulan yeni üniversitelere 2010'da tahsis edilen ödenek miktarı 2009 yılına göre iki kat artırılmıştır. Bu üniversitelere 254 milyon TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde oluşturulan teknoparkla teknolojik gelişmeler bölge insanının hizmetine sunulmuştur. Dicle ve Harran üniversitelerinde teknopark kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. Bölgede 7 bin öğrenci kapasiteli 7 adet öğrenci yurdu inşaatı devam etmektedir. Diyarbakır, Gaziantep, Nizip ve Kilis öğrenci yurtlarının ihaleleri yapılmıştır." şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Kültür Merkezi 2010 yılında Yatırım Programı'na alındığını kaydeden Cevdet Yılmaz, "Kültür varlıklarının korunması kapsamında ise toplam 73 eski eser onarımı öngörülmüştür. 2008-2009 yıllarında 24 kültür varlığı eserin onarım projesi yapılmış, 25 eserin onarımı gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında ise 57 eserin onarımının yapılması planlanmış; 30'unun ihalesi yapılmıştır. Mayınlı arazilerin temizlenmesi ve kullanıma açılması ile ilgili olarak 17.6.2009 tarihli ve 5903 sayılı kanun çıkarılmış ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilendirilmiştir. Mayın temizleme faaliyetlerinin 2014 yılına kadar tamamlanması öngörülmüştür." dedi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!Sitemizdeki yazı, resim ve haberleri her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım : INVIVA