22 Mayıs 2018
  • 1.769
  • 2.3635
  • 81.911
 

Sağlık Bakanlığı, röntgenlerin atık sularını kanalizasyona atan hastaneleri takibe aldı - 10:28

Sağlık Bakanlığı, kullanım imkanı kalmamış, mevzuat gereği arşivde saklanması zorunlu olmayan, adli yönden muhafazasına gerek bulunmayan veya zaman aşımı süresi dolmuş röntgen filmlerinin geri kazanılması için harekete geçti.
Sağlık Bakanlığı, kullanım imkanı kalmamış, mevzuat gereği arşivde saklanması zorunlu olmayan, adli yönden muhafazasına gerek bulunmayan veya zaman aşımı süresi dolmuş röntgen filmlerinin geri kazanılması için harekete geçti. Ülke genelinde yapılan kontrollerde birçok hastanenin röntgen sularının kanalizasyona verildiği, 'gümüş iyodür ve gümüş bromür' ihtiva eden bu kıymetli solüsyonların zayi edilerek kamu kaynaklarının verimsizleştirildiği ve çevrenin kalıcı olarak kirletildiği ortaya çıktı. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastanelerin radyoloji bölümlerinde çekimleri yapılan röntgen filmlerinin banyosu sonucu ortaya çıkan direk grafi banyo atık solüsyonları ile artık ve bertarafı ile ilgili bir genelge yayımladı. RÖNTGEN SULARINI KANALİZASYONA ATANLAR YARGILANACAK 81 il valiliğine gönderilen genelgede, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin radyoloji bölümlerinde çekimleri yapılan röntgen filmlerinin geri kazanılması için bir dizi çalışma başlatıldığı vurgulandı. Ülke genelindeki birçok hastanede tıbbi atıklarla ilgili röntgen sularının doğrudan kanalizasyona verilerek kamu kaynaklarının zayi edildiğinin belirtildiği genelgede; bu atıkları kanalizasyonlara döken hastane görevlilerinin hapis cezası istemiyle yargılanacağı hatırlatıldı. Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Bu suların doğrudan kanalizasyona verildiği, dolayısıyla gerek 'gümüş iyodür ve gümüş bromür' ihtiva eden bu kıymetli solüsyonların zayi edilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılmamasına ve gerekse tıbbi atık mevzuatı açısından çevrenin kalıcı olarak kirletilmesine neden olunduğu anlaşılmıştır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 14'üncü maddesindeki 'Ünitelerde oluşan röntgen banyo suları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda geri kazanılır veya bertaraf edilir.' Cümlesi yeralmıştı. İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü de var. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Yasadaki hükümler gereğince röntgen banyo solüsyonlarının doğrudan kanalizasyon şebekesine verilmesi, gerek idari mevzuat ve gerekse 5237 sayılı Ceza Kanunun 181 inci maddesi hükümleri çerçevesinde açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2066/10 sayılı Genelgesi gereği, çevre kirlenmesine bir kurum neden olduğu takdirde cezaların 3 kat artırımlı uygulanması öngörülmektedir." denildi. HASTANELERE RÖNTGEN DENETİMİ YAPILACAK Genelgede, i1sağlık müdürlüklerince Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin röntgen sularının kanalizasyona dökülüp dökülmediği yönünden denetlenmesi isteniliyor. Kamu kaynaklarının israfını önlemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınacağının anlatıldığı genelgede; röntgen banyo sularını almak isteyen firmalara Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından lisans veya geçici çalışma izin belgesi düzenlendiği hatırlatıldı. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin röntgen atıklarının her ilde faaliyet gösteren firmalara ihale edileceği belirtildi. Hastaneler, ihalenin verileceği firmaların lisanslı firmaların arasında olup olmadığının araştırılma şartı getiriliyor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bundesliga'nın en iyi 5 golü!Sitemizdeki yazı, resim ve haberleri her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım : INVIVA